Mums nav rezerves planētas – tehnoloģijas palīdz sasniegt oglekļa neitralitāti

kā sasniegt oglekļa neitralitāti

Ceturtās rūpniecības revolūcijas apstākļos kļūst aizvien skaidrāks, ka atjaunojamā enerģija nākotnē būs vitāli svarīga – tā secināts Eiropas Zaļās nedēļas ietvaros, kuras tēma šogad bija nulles piesārņojuma līmeņa sasniegšana. Reizē ar ekonomisko izaugsmi pieaug arī enerģijas pieprasījums. Rodas jautājumus – kā izmantot tehnoloģijas, lai veicinātu tālāku ekonomisko izaugsmi, palielinātu un uzlabotu energoefektivitāti, un vienlaikus samazinātu oglekļa emisijas un sasniegtu oglekļa neitralitāti, kas ir Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģijas mērķis. Neapšaubāmi liela loma ceļā uz šo mērķi būs tehnoloģijām.

Tehnoloģiju pienesums planētas saglabāšanā

Pārmērīgs oglekļa emisiju apjoms, kas rada siltumnīcefektu planētas atmosfērā, rodas tādās nozarēs kā enerģētika, rūpniecība, transports, lauksaimniecība un būvniecība. Tomēr mūsdienu zaļās tehnoloģijas palīdz samazināt šo industriju kaitīgo ietekmi uz dabu un virzīties uz oglekļa neitralitāti. Lai sasniegtu labākos rezultātus, zaļās tehnoloģijas jāievieš visās jomās un ražotājiem jādomā par oglekļa mazietilpīgu attīstību, pārejot uz dabai draudzīgākām tehnoloģijām un izmantojot atjaunojamos energoresursus, rezultātā arī palielinot iekšzemes kopproduktu. Tomēr sasniegt izvirzītos oglekļa neitralitātes mērķus nebūs vienkārši – tikai veidojot ciešu sadarbību starp zinātni, ražošanas nozarēm un arī sabiedrību būs iespējams panākt, ka visi inovatīvie risinājumi nepaliek tikai ideju līmenī, bet tiek reāli ieviesti ražotnēs. Lai redzētu rezultātus, protams, ir nepieciešams laiks, taču visas puses pakāpeniski darbojas un iesaistās, virzoties pareizajā virzienā.

Klimatneitralitātes sasniegšanā nozīmīga ir sadarbība. Tas, bez šaubām, iekļauj zaļo jeb dabai draudzīgāko tehnoloģiju ražotāju iesaisti. Tieši viņi savos izpētes un attīstības centros strādā pie inovāciju radīšanas, un pēc tam iekārtas ražo un nodod lietošanā, radot aizvien jaunas iespējas samazināt rūpniecības un citu nozaru negatīvo ietekmi uz dabu.

Eiropas Zaļās nedēļas ietvaros Filips Gans (Phillip Gan), Huawei prezidents Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ziemeļvalstīs norādīja, ka “Huawei fokuss šobrīd ir zaļie jaudas un digitālo tehnoloģiju risinājumi, piemēram, energoefektīvāki saules paneļi un elektroauto risinājumi, kas ļauj nobraukt lielāku distanci ar to pašu jaudu. Mēs nepārtraukti radām jaunus risinājumus, kas mūsu klientiem ļauj viegli pāriet uz atjaunojamo enerģiju – jau 2020. gada beigās bijām palīdzējuši vairāk nekā 200 mūsu partneru saražot vairāk nekā 300 miljardus kilovatstundu atjaunojamās enerģijas. Tas samazinājis oglekļa emisijas par 180 miljoniem tonnu, kas ir vienlīdzīgs pienesums dabai kā 240 miljonu koku iestādīšana. Tie ir reāli rezultāti, kas ved mūs tuvāk Eiropas un pasaules oglekļa neitralitātes mērķiem, un mēs turpināsim neatlaidīgi strādāt, līdz šos mērķus sasniegsim.”

Likumdošana un sabiedrības izglītošana ceļā uz klimatneitralitāti

Eiropa ir uzņēmusies vadošo lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, veidojot likumisko ietvaru, kas sevī ietver gan Zaļo kursu, gan dažādus klimata un citus ar vidi saistītus mērķus. Tie tālāk tiek iestrādāti Eiropas valstu, tai skaitā Latvijas, normatīvajos aktos, bet detalizētāku rīcības plānu izstrādā katra valdība. Piemēram, Latvijā ir izveidots Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, kur aprakstīts, kā sasniegt Eiropas izvirzītos klimata mērķus, kādi uzdevumi veicami to sasniegšanai, kur tiks rasts finansējums un atrunātas citas nozīmīgas detaļas. Tas ir pareizais sākums – tieši likumdošanas sakārtošana ir viens no pirmajiem soļiem, kas palīdz rast līdzekļus zaļo tehnoloģiju ieviešanai valstī, mudinot gan inovācijas radīt, gan reāli ieviest ražošanas uzņēmumos.

Sabiedrības izglītošana ir svarīgs aspekts oglekļa neitralitātes sasniegšanā, jo paaudzes un to uzskati mainās. Jaunākajai sabiedrības paaudzei aizvien svarīgāks faktors ir preču un pakalpojumu klimatneitralitāte, un tas arī ļauj tehnoloģiju uzņēmumiem radīt energoefektīvākus produktus un ražotājiem – ieviest tehnoloģijas darbībā.

“Viens no Huawei mērķiem ir veicināt zaļo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu praksē. Mēs radām iespējas dažādu nozaru uzņēmumiem ietaupīt energoresursus, samazināt kaitīgo izmešu daudzumu un kopā veidot dabai draudzīgāku sabiedrību un dzīvesveidu,” papildina Inese Šuļžanoka, “Huawei Technologies Latvia” komunikācijas vadītāja. “Tāpat mēs ņemam vērā visas ražošanas ķēdes posmu ietekmi uz dabu un pēc iespējas vairāk materiālu izmantojam otrreizēji, lai kopumā samazinātu jebkura procesa negatīvās sekas. To visu mēs darām kopā ar citiem nozares pārstāvjiem, aizvien straujāk virzoties uz klimatneitralitātes mērķiem, ieviešot zaļās tehnoloģijas mūsu ikdienā un veidojot zaļāku Eiropu.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Datuve.lv – IT un Tehnoloģiju ziņas || Copyright © 2004-2020 || Kontaktinformācija: info@datuve.lv  || Contact Us