E-pārvaldes ieviešanas kaislības – 1. daļa.

[b]Lai cik baltiem diegiem nebūtu šūts e-pārvaldes ieviešanas valstiskais plāns un cik drupens nebūtu e-pārvaldes stūrakmens – e-paraksts, pēdējo dienu notikumi pārsteidz pat rūdītus ciniķus. Slaveno eksministres Inas Gudeles zemeņu kūku papildinājuši cīsiņi, karbonādes un svaigas olas. Izskatās, ka e-pārvaldes popularizēšanai paredzētā nauda notrallināta pārtikas produktos un izklaides pasākumos.[/b]

E-pārvaldes traģēdija ļoti īsā laikā pārtapusi farsā. Nepatikšanas sāka briest jau tad, kad atklājās pēdējos gados murgainākais valsts līdzekļu izšķērdēšanas eposs – [i]Latvijas pasta[/i] (LP) saimnieciskais krahs. [i]Latvijas pasta[/i] nepārdomātie infrastruktūras un pakalpojumu modernizācijas projekti, to skaitā – e-paraksta sertifikāta ieviešana, novēloti lika sarosīties valsts saimniecisko darbību kontrolējošām iestādēm. Izskanēja nepatīkami jautājumi par valsts naudas tērēšanas likumību un lietderību, sākās notikumu gaitas un lēmumu pieņemšanas secības restaurācija. Pat tie interesenti, kuri e-paraksta ieviešanas lietās sākuši maisīties salīdzinoši nesen, kāpdamies atpakaļ pa notikumu ķēdīti, pamanīja, kurš kantoris pēdējos gados īpaši centīgi reklamējis gaišo e-nākotni, savedis kopā [i]Microsoft[/i] kā tehnoloģijas piegādātāju un [i]Latvijas Pastu[/i] kā labticīgu Latvijas e-nākotnes kalēju. Pareizi – savedējs bija Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (ĪUMEPLS), tautā mīlīgi saukts par e-sekretariātu.

Pēdējā brīdī, pirms publiski sāka izskanēt jautājumi par e-sekretariāta reālo vai iluzoro lomu Latvijas digitalizācijā un paveikto projektu [i]sauso atlikumu[/i], uzpeldēja neliels, taču ārkārtīgi lustīgs skandāliņš, kura centrā gozējās neformālā gaisotnē apēsta zemeņu kūka. Visādā ziņā izcilajam konditorejas izstrādājumam bija valstiska līmeņa trūkums – tas bija pirkts e-ministres Inas Gudeles privātajām svinībām par nodokļu maksātāju naudu. Prese metās tīksmināties par I. Gudeles izgāšanos, bet pati ministre paziņoja par atkāpšanos. Premjers Ivars Godmanis, kuram jau agrāk nācies individuāli uzņemties morālu atbildību par valdības vīru un sievu kolektīvi sastrādātām nejēdzībām, mēģināja I. Gudeli noturēt amatā, iespējams, lai e-sekretariātā būtu vismaz kāda persona, kurai amats un atbildība uzliek par pienākumu saturīgi un pēc būtības atbildēt uz kontrolējošo iestāžu jautājumiem. Taču īpašu uzdevumu ministre Ina Gudele pameta savu posteni, lai izpirktu vainu par nodokļu maksātājiem neatrādītas zemeņu kūkas apēšanu. Piekrītiet – elegants veids, kā noiet no skatuves, pirms sākuši birt jautājumi par e-paraksta ieviešanas nebūšanām un formālos projektos iztērēto naudu. Banāla, nevienam, izņemot dzelteno presi, nevajadzīga zemeņu kūka taču nav iemesls pamest iesāktu darbu. Valsts ir palikusi izkūpējušas e-pārvaldes ilūzijas dūmos un ar nevienam nevajadzīga e-paraksta saimniecisko traģēdiju uz kakla. Ne pašvaldības, ne arī valsts iestādes nesteidzas adaptēt savā ikdienas darbā e-dokumentus, jo pat ar prezentācijās un semināros izgāztajām naudas tonnām nepietika, lai ierēdņi un iedzīvotāji atteiktos no tradicionālās lietvedības par labu ne pārāk stabilai, līdz galam neizstrādātai inovācijai.

E-sekretariātam nāksies atzīt vienu no diviem ne pārāk patīkamiem variantiem – vai nu e-paraksta reklāmas pasākumu menedžments bijis tizls (nelietderīgs, neefektīvs), vai arī prezentācijas un semināri jau pašos pamatos bijuši formāli, iespējams, pat fiktīvi.
[img]/images/upload/gardumi.jpg[/img]
[b]Prēmijas un pārtikas produkti[/b]

Farss sākās, parādoties neiedomājami amizantam Valsts kontroles (VK) ziņojumam par ĪUMEPLS finanšu pārbaudi. VK atklājusi kuriozu – kārtīgi paēst par valsts naudu un vēl pabarot nepiederošas personas e-sekretariātā un tā apakšstruktūrās ir bijusi pieņemama prakse, uz kuras fona I. Gudeles dzimšanas dienas zemeņu kūka izskatās pat salīdzinoši piedienīgi.

Šim VK ziņojuma tekstam nav vajadzīga interpretācija. Pat sausajā un lietišķajā Valsts kontroles valodā tā ir viena no jautrākajām finanšu revīzijas atskaites relīzēm atjaunotās Latvijas republikas vēsturē. Protams, apzinoties, ka e-sekretariāta nepieredzējušie mahinatori publiski tiek kaunināti par to, ko slīpētāki valsts naudas izšķērdētāji slepenībā dara daudz lielākos apmēros, smiekli apraujas.

[i]Valsts kontrole (VK) ir veikusi finanšu revīziju un sniegusi atzinumu par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (ĪUMEPLS) 2007.gada finanšu pārskatu. Revīzijas laikā tika konstatētas vairākas nepilnības.

ĪUMEPLS iekšējā normatīvajā aktā noteiktie dokumenti par reprezentācijas pasākumu organizēšanu un atskaitīšanos tiek sagatavoti, taču tie ir nepilnīgi, jo nesatur visu šajā normatīvajā aktā prasīto informāciju.
Revīzijas laikā, izlases veidā pārbaudot ĪUMEPLS reprezentācijas izdevumus, konstatēts, ka ĪUMEPLS ir iegādājies Līgo dāvanu komplektus sadarbības partneriem par kopējo summu 454,30 lati, sagatavojot aktu par iegādi, taču ĪUMEPLS nevarēja VK uzrādīt dokumentu par šo dāvanu komplektu izlietošanu.

ĪUMEPLS ir apmaksājis arī vairākas īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās biznesa pusdienas ar citu valsts budžeta iestāžu pārstāvjiem.

Par ĪUMEPLS regulāri (vidēji reizi mēnesī) organizētajiem semināriem un konferencēm ministriju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvjiem par dažādiem ar elektroniskajām lietām saistītiem jautājumiem tiek sagatavots akts par izdevumiem, kas veikti šo pasākumu organizēšanai, taču ĪUMEPLS neuzrādīja pasākumus apmeklējušo dalībnieku sarakstus, kuros dalībnieki būtu apliecinājuši savu klātbūtni seminārā vai konferencē.

Revīzijas laikā, pārbaudot iestādes darbinieku avansa norēķinus un to uzskaiti, konstatēts, ka ĪUMEPLS padotības iestādē Elektronisko iepirkumu valsts aģentūrā (EIVA) avansa norēķinu personas, brīvi rīkojoties ar tām piešķirtajiem iestādes līdzekļiem, ir veikušas pirkumus pārtikas preču, saimniecības preču un sabiedriskās ēdināšanas tirdzniecības vietās, kas pēc pirkumu rakstura (piemēram, karsti kūpināta kakla karbonāde, svaigas olas, čipsi, Vīnes cīsiņi) un iegādes brīža (arī darba dienu vakari) nesniedz pārliecību, ka preces un pakalpojumi iegādāti iestādes reprezentācijas mērķiem.

Tā kā VK neguva pārliecību, ka visos gadījumos uz reprezentāciju attiecinātie izdevumi ir veikti ĪUMEPLS un EIVA reprezentācijas nolūkos un atbilst reprezentācijas mērķim un jēgai, pastāv risks, ka nav ievērotas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības un valsts budžeta līdzekļi izlietoti neefektīvi un neekonomiski.

Pārbaudot atalgojuma sistēmu, revīzijā tika konstatēts, ka ĪUMEPLS un tā padotības iestādē EIVA mēnešalgas veido 69% no kopējā atalgojuma fonda, piemaksas veido 9%, savukārt prēmijas un naudas balvas veido 20% no kopējā atalgojuma fonda. ĪUMEPLS 2007.gadā prēmijas izmaksātas piecas reizes, EIVA – trīs reizes.

Pēc ĪUMEPLS 2007. gada finanšu pārskata revīzijas VK ir izstrādājusi 11 ieteikumus, kurus ĪUMEPLS apņēmies ieviest laikā līdz 01.08.2008.[/i]

I. Gudeles atkāpšanās no amata, uzņemoties atbildību par nodokļu maksātājiem noblēdītu zemeņu kūku, pēc Valsts kontroles veiktās finanšu pārbaudes izskatās vēl nepārliecinošāk nekā agrāk.

Visnepatīkamākais šajā farsā ir fakts, ka I. Gudeli sabiedrība atcerēsies kā mātišķu vadītāju, kurai nebija žēl, ka darbinieki mīklainos semināros mielojas ar karsti kūpinātu kakla karbonādi, svaigām olām, čipsiem un Vīnes cīsiņiem, nevis kā vadītāju, kura iestūrēja e-pārvaldes ratus grāvī. Kūkas, karbonādes un cīsiņi ir perfekts PR spilvens, ar kuru nosmacēt jautājumus par e-pārvaldes ieviešanas efektivitāti un lietderību.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Datuve.lv – IT un Tehnoloģiju ziņas || Copyright © 2004-2020 || Kontaktinformācija: info@datuve.lv  || Contact Us