Pieejams UNESCO ziņojums par robotikas ētiku latviešu valodā

Lai analizētu ar robotikas straujo attīstību saistītos ētiskos izaicinājumus, UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) sagatavojusi ziņojumu par robotikas ētiku, kas pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iniciatīvas ir iztulkots latviešu valodā. Pašreiz tas ir pirmais latviešu valodā pieejamais materiāls par robotikas ētiku.

Kā uzsver Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā un ziņojuma tulkojuma redaktore Latvijas Universitātes asociētā profesore Dr. sc. soc. Signe Mežinska: “Robotika un roboti rada jaunus un iepriekš nebijušus juridiskus un ētiskus sarežģījumus. Ņemot vērā robotu pieaugošo autonomiju, piemēram, rodas jautājums par to, kam būtu jāuzņemas ētiskā un juridiskā atbildība par robotu rīcību. Robotikas tehnoloģijas nojauc robežu starp cilvēkiem, kas ir subjekti, un tehnoloģiskiem objektiem. Līdz ar to līdzās ētiski izvērtējamai ietekmei, ko tās atstāj uz sabiedrību, tās turklāt varētu mainīt arī ētikas pamatkategorijas – mūsu izpratni par rīcībspēju un atbildību – un mūsu vērtību sistēmas.”

Balstoties uz iepriekšējiem apsvērumiem par ētiskām problēmām modernās robotikas, kā arī nanotehnoloģiju un konverģējošo tehnoloģiju jomā, UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) 2016.-2017. gada darba programmā nolēma pievērsties robotikas ētikai. Strauji pieaugošā kognitīvo robotu līdzdalība sabiedrībā sniedz daudzus ieguvumus, tomēr vienlaikus rada arī ētiskas problēmas. Robotu iesaiste ietekmē cilvēku uzvedību un rosina izmaiņas sabiedrībā un kultūrā, kā arī rada jaunas problēmas saistībā ar drošību, privātumu un cilvēka cieņu. Šī ziņojuma uzdevums ir informēt, veicināt publisku apspriešanu un veidot iekļaujošu dialogu par tiem ētikas jautājumiem, kas attiecas uz autonomu, kognitīvu robotu dažādajiem lietojuma veidiem sabiedrībā. Ziņojumā iekļauti arī COMEST specifiskie ieteikumi robotikas ētikā.

UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisija (COMEST) izveidota 1998. gadā, pulcējot vienkopus astoņpadsmit vadošos pētniekus zinātnes, juridiskajā, kultūras un politiskajā jomā no dažādiem pasaules reģioniem, kuri sadarbojas ar UNESCO starptautiskajām zinātnes programmām un globālās zinātnes sabiedrībām. Komisijas uzdevums ir formulēt ētikas principus, kas ļautu lēmumu pieņēmējiem izveidot pamatotus kritērijus ikdienas darbam noteiktās jomās, kas saistītas ar tehnoloģijām, vidi, bioloģisko daudzveidību un citām.

Avots

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Datuve.lv – IT un Tehnoloģiju ziņas || Copyright © 2004-2020 || Kontaktinformācija: info@datuve.lv  || Contact Us