Latvijas zinātnieki tiek aicināti radīt inovācijas ūdens tehnoloģiju nozarē

ūdens tehnoloģiju nozare

Lai vairotu inovāciju potenciālu un iesaistītu vairāk zinātnieku, uzņēmēju un politikas veidotāju ūdens tehnoloģiju nozares attīstībā, praktiskā darbnīcā viņiem palīdzēs uzlabot prasmes sekmīgu starptautisku pētniecības projektu pieteikumu sagatavošanā. 

Ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana, garantējot kvalitatīvu ūdeni patērētājiem, ir viens no sabiedrības drošumspējas stūrakmeņiem. Radot inovatīvus produktus un pakalpojumus, nozarei ir liels potenciāls risināt globāla mēroga problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņu ietekmi, migrāciju, sabiedrības veselību, strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu utt., un sekmēt ekonomikas izaugsmi. Lai paaugstinātu inovāciju kapacitāti ūdens tehnoloģiju nozarē, Rīgas Tehniskā universitāte ar Izglītības un zinātnes ministriju un starptautiskiem partneriem īsteno Interreg Europe projektu «iWatermap» («Water Technology Information Roadmaps» – «Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži», Nr. PGI05062). Projekta gaitā secināts, ka inovatīvu ideju nozares darbības uzlabošanai netrūkst, lielāka problēma ir cilvēku resursu pieejamība un saskarsme. Tāpat secināts, ka jāstiprina nozares dalībnieku prasmes sekmīgi pieteikt un īstenot starptautiskus projektus. 

Sadarbībā ar konsultāciju kompāniju «Civitta» atlasīti seši aktuāli ES pētniecības programmas «Apvārsnis» uzsaukumi cirkulārās ekonomikas veicināšanai, piesārņojuma un klimata pārmaiņu mazināšanai. Projekta īstenotāji šobrīd uzrunā zinātniekus no dažādām Latvijas universitātēm un pētniecības institūtiem, kuru darbība sasaucas ar minētajām tēmām un ūdens tehnoloģijām, kā arī uzņēmumu un organizāciju pārstāvjus, lai izveidotu vismaz četrus konsorcijus, kuri varētu sagatavot pētniecības projektu pieteikumu kopsavilkumus. Jānis Rubulis, RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks asociētais profesors un projekta vadītājs, aicina uz sadarbību arī citus zinātniekus. J. Rubuļa kontakti – janis.rubulis@rtu.lv.

Maija sākumā zinātniekiem, uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem tiks organizēta praktiska darbnīca, kurā viņi padziļināti strukturēs pētniecības idejas un saņems ekspertu padomus, kā sagatavot projektu pieteikumus, lai tie būtu konkurētspējīgāki. Līdz 13. maijam komandām būs jāsagatavo projektu pieteikumu kopsavilkumi, kurus izvērtēs «Civitta» eksperti. Viņi arī dos atgriezenisko saiti, kā projektu pieteikumus uzlabot, lai, piesaistot starptautiskus partnerus, varētu veiksmīgi startēt «Apvāršņa» projektu konkursos.  

Zinātnieki aicināti attīstīt tēmas, kas saistītas ar aļģu potenciāla izmantošanu bioekonomikā, piesārņojumu slodzes samazināšanu, labāku piesārņojuma pārvaldību pilsētu ūdensapgādes sistēmā, izpratnes veicināšanu par ūdens resursu pieejamību utt. 

Interreg Europe projektu «iWatermap» īsteno deviņi partneri no Latvijas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Rumānijas un Čehijas. Latviju projektā pārstāv RTU un Izglītības un zinātnes ministrija. Partneri ar dažādām aktivitātēm veicina starpdisciplināru un starpreģionu sadarbību, mijiedarbību dažādu ieinteresēto pušu starpā, klasteru veidošanos. 

Saistītie raksti:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Datuve.lv – IT un Tehnoloģiju ziņas || Copyright © 2004-2020 || Kontaktinformācija: info@datuve.lv  || Contact Us