Attālināta piekļuve datoram, izmantojot VNC

[b]Attālināta piekļuve datoram, izmantojot VNC[/b]

[b]VNC[/b] (Virtual Network Computing) ir bezmaksas programmatūra, ko jūs varat izmantot, lai attālināti piekļūtu datoram/iem un varētu pilnībā kontrolēt to. Jūs redzēsiet visu, kas tiek attēlots uz attālā datora ekrāna un varēsiet kontrolēt to, izmantojot peli un klaviatūru, it kā jūs pats attrastos pie šī
datora. VNC ir iespējams izmantot kā lokālos datortīklos, tā arī caur internetu. VNC ir iespējams uzstādīt uz visām populārākajām operētājsistēmām, tai skaitā Windows, Linux, MacOS.
VNC pamatos ir diezgan nedrošs datu pārraides protokols, sākotnēji veidots lietošanai tikai iekšējos datoru tīklos. Tiek šifrēta vienīgi parole, pārējie dati tiek pārraidīti nešifrēti.

[i]Piezīme: Lai gan pats VNC protokols nav drošs, ir iespējams izveidot konfigurāciju, kurā dati tiek pārraidīti, izmantojot citus šifrēšanas protokolus, piemēram SSH vai VPN.[/i]

VNC sastāv no:
Severa daļas (Server) – tiek uzstādīts uz datora, kuru vēlaties kontrolēt.
Klienta daļas (Viewer) – tiek izmantots, lai pieslēgtos un kontrolētu attālo datoru.

Ir pieejamas vairākas programmas, kas ir balstītas uz VNC bāzes, no tām populārākās ir:

[img]/images/upload/RealVNC.jpg[/img]
[b][url=www.realvnc.com]RealVNC[/url][/b] – tiek uzskatīts par “oriģinālo” VNC, satur tikai pamatfunkcijas. Papildus funkcijas – datu šifrēšana, failu pārsūtīšana utt. ir pieejamas tikai maksas versijās.

[img]/images/upload/TightVNC.jpg[/img]
[b][url=http://www.tightvnc.com]TightVNC[/url][/b] – uzlabota VNC versija, kas iekļauj dažādus uzlabojumus un papildus iespējas. Piemēram – efektīvāku datu kompresju, kas ir svarīga, ja nav pieejams ātrs interneta pieslēgums. Iespēja programmas servera daļā definēt divus piekļuves veidus – skatīšanās (View Only) un pilna kontrole (Full Control). Attālinātu programmas atjaunināšanu, failu pārsūtīšana no/uz attālo datoru, iespējams
pieslēgties un kontrolēt attālo datoru izmantojot interneta pārlūkprogrammu, nav obligāti jālieto klienta daļa (viewer) u.c.

[img]/images/upload/UltraVNC.jpg[/img]
[b][url=http://ultravnc.sourceforge.net]UltraVNC[/url][/b] – uzlabota VNC versija, kas iekļauj dažādus uzlabojumus un papildus iespējas. Piemēram – datu šifrēšanas spraudņu (plugins) atbalsts, vairāku monitoru atbalsts, Windows iebūvēta autentifikācija, failu pārsūtīšana no/uz attālo datoru, iespējams pieslēgties un kontrolēt attālo datoru, izmantojot interneta pārlūkprogrammu u.c. Viena no drošākajām VNC versijām. Diemžēl nav pieejama Linux vai MacOS operētājsitēmām.

Šajā rakstā apskatīsim konkrēti UltraVNC uzstādīšanu Windows operētājsitēmā. Praktiski visas VNC versijas ir vienādas un savstarpēji savienojamas, var izmantot jebkuras versijas klienta daļu, lai pieslēgtos attālajam datoram, ar noteikumu, ja netiek lietotas attiecīgajai versijai specifiskas papildus iespējas. Arī to uzstādīšana un konfigurācija daudz neatšķirās.

[b]Uzstādam UltraVNC servera daļu (uz datora, ko vēlamies attālināti kontrolēt)[/b]
[img]/images/upload/ultravnc_server.jpg[/img]
Saite:
[url=http://www.uvnc.com/install/installation.html]UltraVNC servera daļas uzstādīšana[/url]
[url=http://www.uvnc.com/install/configuration.html]UltraVNC servera daļas konfigurācija[/url]

1. Veicam UltraVNC uzstādīšanu, apstiprinam, ka piekrītam licenzes nosacījumiem, spiežam next līdz nonākam līdz logam, kur jāizvēlas, kādas komponentes vēlamies uzstādīt.

2. Izvēlamies [b]Full installation[/b], nospiežam [b]Next[/b]
[img]/images/upload/ultravnc_setup_1z.jpg[/img]

3. Ieliekam ķekšus, kā redzams attēlā, nospiežam [b]Next[/b]
[img]/images/upload/ultravnc_setup_2z.jpg[/img]

4. Nospiežam [b]Next[/b] un [b]Install[/b], pēc kā parādīsies paziņojuma logs un piedāvās veikt servera daļas konfigurāciju, nospiežam [b]Ok[/b]

5. Veicam servera daļas konfigurāciju (mainīt konfigurāciju ir iespējams arī vēlāk)
[img]/images/upload/ultravnc_setup_3z.jpg[/img]

[b]VNC Password[/b] laukā ierakstam paroli, kādu izmantosim, lai varētu pieslēgties šim datoram.
[b]Requiere MS Logon[/b] aktivizējiet, ja vēlaties izmantot Microsoft Windows integrētu lietotāju autentifikāciju, respektīvi, jūs varat definēt kuriem lietotājiem būs attālināta pieeja datoram. Pieslēdzoties būs jāievada lietotājvārds un parole, kāds tiek izmantots piesakoties lokāli šajā datorā.
[b]Enable JavaViewer (Http Connect)[/b] vēlams atstāt ieķeksētu tikai gadījumā, ja vēlaties kontrolēt attālo datoru izmantojot interneta pārlūkprogrammu.
[b]File Transfers[/b] sadaļā varam izvēlēties, vai atļaut failu pārsūtīšanas iespēju – [b]Enable[/b].
[b]DSM Plugin[/b] sadaļā iespējams izvēlēties, vai izmantot datu šifrēšanu, ja vēlaties ieķeksējiet [b]use[/b] un izvēlaties attiecīgo šifrēšanas spraudni.
[i]Piezīme: Lai iespējotu šo opciju, ir nepieciešams pārkopēt no C:\Program Files\UltraVNC\plugin (pieņemot ka nav mainīts uzstādīšanas ceļš) datni MSRC4Plugin_NoReg.dsm uz mapi C:\Program Files\UltraVNC.[/i]

6. Pabeidzam uzstādīšanu un vēlams pārstartējam datoru.

[i]Piezīme: Dažkārt antivīrusu programmas var nepatiesi identificēt VNC programmu kā vīrusu.[/i]

Lai jūs varētu veiksmīgi pieslēgties attālam datoram, ugunsmūra uzstādījumos ir jāatļauj ienākošie savienojumi uz 5900 portu. Ja vēlaties izmantot iespēju kontrolēt attālo datoru, izmantojot interneta pārlūkprogrammu, tad jāatļauj arī 5800 portu.
Ja tiek izmantots maršrutētājs(rūteris) jāveic portu (5900 un 5800) pārradresēšana (port forwarding) uz datoru, ko vēlaties kontrolēt.
[i]Piezīmē: 5900 ports visām VNC programmām ir noklusētais ports, uz kura tiek veidots savienojums. To ir iespējams mainīt servera daļas konfigurācijā. Ja tiek mainīts ports, tas ir jānorāda arī klienta daļā, kad tiek veidots savienojums.[/i]

Tā kā ir daudz dažādu ugunsmūra programmu un maršrutētāju, šajā rakstā tas netiks apskatīts, skatiet sava ugunsmūra/maršrutētāja dokumentāciju, kā veikt attiecīgās darbības. ([url=http://www.uvnc.com/addons/routerconf.html]Informācija UltraVNC web lapā[/url])

Servera daļas datnes nosaukums ir winvnc.exe un servisa nosaukums VNC Server. Ieteiktu izpētīt arī citas opcijas, kuras ir iespējams mainīt servera daļas konigurācijā.
[i]Piezīme: Ir iespējams aktivizēt UltraVNC serveri arī bez uzstādīšanas. Šādā gadījumā jums ir jāielādē no ražotāja lapas UltraVNC-102-Bin.zip arhīvs, no kura jāsāknē winvnc.exe izpildāmā datne.[/i]

[b]Datu šifrēšanas spraudņa (plugin) konfigurācija[/b]
Izmantojot šo UltraVNC papildus iespēju, ir iespējas šifrēt visus pārsūtāmos datus ar pietiekami spēcīgu šifrēšanas algoritmu. Pieslēgties attālajam datoram būs iespējams tikai un vienīgi cilvēkiem, kam būs nepieciešamā kriptoatslēga, šī papildus iespēja pasargā no paroļu minēšanas mēģinājumiem, jo jebkurš pieslēgšanās mēģinājums bez vai ar nederīgu kriptoatslēgu tiks pārtraukts pat nepiedāvājot ievadīt paroli.
[i]Piezīme: Pieņemu ka jau esat pārkopējuši datni MSRC4Plugin_NoReg.dsm uz mapi C:\Program Files\UltraVNC. Pēc datnes pārkopēšanas nepieciešams pārstartēt servera daļu.[/i]

1. Atveram servera īpašības (Properties)
Start -> Programs -> UltraVNC -> UltraVNC Server -> Show Default Settings
vai
uzklišķinam ar labo peles pogu uz UltraVNC ikonas uzdevumu joslā un izvēlamies [b]Admin Properties[/b].

2. Ieliekam ķeksi pie [b]Use[/b], [b]DSM Plugin[/b] sadaļā un izvēlamies MSRC4Plugin_NoReg.dsm.
[img]/images/upload/ultravnc_config_2.jpg[/img]
3. Nospiežam [b]Config[/b], pēc kā logā, kas atvērsies nomainām new_rc4.key uz rc4.key un izvelamies 128 bit šifrēšanu, ģenerējam kriptoatslēgu nospiežot [b]Gen Key[/b] pogu.
[img]/images/upload/ultravnc_config_3.jpg[/img]
[i]Piezīme: Kriptoatslēga tiks izveidota C:\WINDOWS\system32 mapē pēc noklusējuma vai mapē, no kuras tiks manuāli startēts winvnc.exe. Ja nevarat atrast, iesaku izmantot meklēšanu. Vēlams šo kriptoatslēgu pārkopēt uz C:\Program Files\UltraVNC mapi.[/i]

[b]Pieslēdzamies datoram attālināti[/b]
[img]/images/upload/ultravnc_viewer.jpg[/img]
Saite:
[url=http://www.uvnc.com/install/usage.html]UltraVNC Viewer funkciju apraksts[/url]
[url=http://www.uvnc.com/install/viewerconfig.html]UltraVNC Viever konfigurācijas apraksts[/url]

Kad ir pabeigta servera daļas konfigurācija uz attālā datora, varam mēģināt pieslēgties.

[b]1. Izmantojot VNC Viewer[/b]
Lai pieslēgtos izmantojam UltraVNC klienta daļu, sauktu par [b]Viewer[/b]. Lai izveidotu pieslēgumu, ir nepieciešama tikai viena datne [b]vncviewer.exe[/b], kas atrodas C:\Program Files\UltraVNC mapē. Uz datora, no kura vēlaties kontrolēt attālo datoru, nav obligāti jāuzstāda UltraVNC.

[i]Piezīme: Ja tiek izmantota kriptoatslēga, ir nepieciešamas trīs datnes – [b]vncviewer.exe[/b], [b]MSRC4Plugin_NoReg.dsm[/b] un izveidotā kriptoatslēga [b]rc4.key[/b]. Jūs varat nokopēt šīs trīs datnes no datora, uz kura tika uzstādīta servera daļa, rc4.key ir obligāti jānokopē no datora uz kura ir uzstādīta servera daļa, pretējā gadījumā nebūs iespējams pieslēgties. Piemēram, jūs varat iekopēt šīs trīs datnes flash diskā, lai tās vienmēr būtu jums līdzi.[/i]

Sāknējam UltraVNC Viewer, kur:
[img]/images/upload/ultravnc_viewer_1.jpg[/img]
[b]VNC Server[/b] – jāievada datora IP adrese vai vārds (porta nummurs jāievada tikai, ja tas ir mainīts).
[i]Piezīme: Ja attālais dators atrodas aiz maršrutētāja, tad ir jāievada maršrutētāja publiskā (WAN) IP adrese. Pieņemot, ka ir veikta portu pāradresēšana (port forwarding).[/i]
[b]Quick Options[/b] – izvēlamies datortīklam/interneta pieslēgumam atbilstošu ātrumu.
[b]View Only[/b] – atzīmējam, ja vēlamies tikai novērot, kas notiek uz attālā datora, piemēram, lai nejauši netiktu veiktas jebkādas darbības uz attālā datora no jūsu puses.
[b]Use DSMPlugin[/b] – atzīmējam, ja uz servera daļas tika nokonfigurēta šifrēšanas spraudņa lietošana.

Kad ir izdarīta izvēle, nospiežot [b]Connect[/b] tiks izveidots savienojums ar attālo datoru, pēc tam būs jaievada parole, kas tika ievadīta konfigurējot servera daļu.

Svarīgākās funkcijas, kas pieejamas UltraVNC Viewer rīku joslā:
[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_1.jpg[/img] Nospiežot šo pogu iespējams nospiest Ctrl+Alt+Del uz attālā datora.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_2.jpg[/img] Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_3.jpg[/img] Iespējams mainīt pieslēguma iestatījumus, neaizverot UltraVNC Viewer.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_4.jpg[/img] Manuāli atjaunot ekrāna bildi.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_8.jpg[/img] Beigt sesiju.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_10.jpg[/img] Atslēgt peli, klaviatūru uz attālā datora, kā arī izslēgt monitoru.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_11.jpg[/img] Failu pārsūtīšana.

[img]/images/upload/ultravnc_taskbar_12.jpg[/img] Tērzēšana (chat).

[b]2. Izmantojot interneta pārlūkprogrammu[/b]
Lai pieslēgtos attālam datoram, izmantojot interneta pārlūkprogrammu, ir jābūt uzstādītai [url=http://java.com/en/download/index.jsp]Sun Java Runtime Environment[/url], gan uz attālā datora gan uz datora, no kura veiksiet pieslēgšanos.

Atveram interneta pārlūkprogrammu un adreses joslā ierakstam http:\\x.y.z.x:5800, kur x.y.z.x vietā rakstām attālā datora IP adresi vai DNS vārdu.
Pēc tam atvērsies logs, kurā jāieraksta parole.

Apsveicu, jūs esat pieslēgušies un varat kontrolēt attālo datoru !!!

[b]Apskatīsim arī vēl vienu UltraVNC papildus iespēju sauktu par Repeater (pieredzējušākiem lietotājiem)[/b]
[img]/images/upload/ultravnc_repeater.jpg[/img]

Saite: [url=http://www.uvnc.com/addons/repeater.html]Repeater dokumentācija[/url]

Pieņemsim, ka ir šāda situācija:

Jums ir lokāls datoru tīkls, kas ir pieslēgts internetam, izmantojot maršrutētāju, jūs vēlaties piekļūt visiem datoriem lokālajā tīkla caur internetu izmantojot UltraVNC.
Kā jau iepriekš minēju, pirmais, ko jums ir jāizdara, lai veiksmīgi pieslēgtos attālam datoram, ja tiek izmantots maršrutētājs, ir jāpāradresē porti uz datoru kuram vēlaties pieslēgties. Šādā situācijā, ja nav pieejama Repeater programma, nāksies pāradresēt katram datoram vienu portu. Piemēram 5900 uz 1. datoru, 5901 uz otro, 5903 uz trešo utt., kas nav īpaši ērti.
Lai atvieglotu datoru attālu kontroli UltraVNC autori ir izstrādājuši speciālu programmu Repeater, kuru ir nepieciešams uzstādīt tikai uz viena datora un pāradresēt protu 5901 uz šo datoru. Šajā situācija Repeater darbojas kā starpniekserveris.

Pieslēdzoties, izmantojot UltraVNC Viewer, jums kā VNC Server ir jānorāda datora, kam vēlaties pieslēgties, iekšējā tīkla IP adrese un jāatzīmē [b]Proxy/Repeater[/b], kur jāieraksta maršrutētāja ārējā (WAN) IP adrese.

[i]Piezīme:
Vienīgais Repeater mīnuss – tas nedarbojas kā serviss, tas ir jāsāknē manuāli.
Repeater atrodas C:\Program Files\UltraVNC mapē, nosaukums repeater.exe.
Ja jūs izmantojat kriptoatslēgu, lai pieslēgtos attālajiem datoriem, tai jābūt uzstādītai arī uz datora uz kura atrodas Repeater.
[/i]

[b]Vairāk informācijas meklējiet UltraVNC dokumentācijā.[/b]

[b]Citi noderīgi VNC rīki:[/b]

[url=http://www.darkage.co.uk]Fastpush[/url] – Windows operētājsistēmām domāts skripts, ar kura palīdzību var veikt attālinātu VNC uzstādīšanu uz datoriem lokālajā datoru tīklā. Tikai Windows NT, 2000, XP vai 2000/2003 server, un protams lai to izdarītu jums ir nepieciešamas administratora tiesības uz visiem datoriem.

[url=http://webpages.charter.net/spcsys/packages/vncpush/]VNCPush[/url] – VNCPush ir programma, ar kuras palīdzību ir iespējams attālināti uzstādīt VNC uz Windows NT/2000/XP operētājsistēmām. Papildus uzstādīšanas iespējai šī programma piedāvā arī iespēju noņemt VNC serveri no attālināta datora.

[url=http://www.sysworksoft.net/products/vncmng.html]VNC Manager[/url] – VNC Manager ir bezmaksas VNC serveru meklēšanas rīks. Domāts, lai automātiski skenētu uzdotu tīkla segmentu un sameklētu datorus, uz kuriem ir uzstādīts VNC Server.

[url=http://www.sysworksoft.net/products/vncnbhood.html]VNC Neighborhood[/url] – VNC Neighborhood ir bezmaksas VNC serveru meklēšanas rīks. Tas izmanto Microsoft Windows Networking iespējas, lai meklētu datorus domēnā vai darbagrupā, kurā atrodas jūsu dators.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Datuve.lv – IT un Tehnoloģiju ziņas || Copyright © 2004-2020 || Kontaktinformācija: info@datuve.lv  || Contact Us